Aneta Mikulíková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Aktuální trendy fundraisingových kampaní NNO a reakce společnosti

Abstract:
Tato práce si klade za cíl zjistit aktuální trendy fundraisingových kampaní nevládních neziskových organizací a reakci společnosti. Teoretická část pojednává o tématech fundraisingu a public relations, ve výzkumné části práce se snažím určit, jak veřejnost vnímá neziskové organizace a také o jaká témata se neziskové organizace z pohledu veřejnosti zajímají. Dále se snažím zjistit, jakým způsobem veřejnost …more
Abstract:
This work aims to determine the current trends of the fundraising campaigns of non-governmental non-profit organizations and the society’s response. The theoretical part deals with the topics of fundraising and public relations, in the research part of the work I'm trying to determine how the public sees non-profit organizations and also about what topics are non-profit organizations interested from …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ester Danihelková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc