Martina Ambrozová

Bachelor's thesis

English Pronunciation Difficulties among Czech Students: Causes and Compensation Strategies

English Pronunciation Difficulties among Czech Students: Causes and Compensation Strategies
Abstract:
The thesis in hand focuses on English pronunciation difficulties among Czech speakers or learners of English, their possible causes and possible compensating strategies. It proposes four main problematic areas of English pronunciation which include seven consonants. These areas have been observed in a comparative research through the voice recordings of a native speaker and the Czech speakers of English …more
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na anglické výslovnostní problémy mezi českými mluvčími, jejich příčiny a případné kompenzační strategie. V práci jsou navrhnuty čtyři hlavní problematické oblasti anglické výslovnosti, které zahrnují sedm konsonantů. Tyto oblasti byly pozorovány ve výzkumu pomocí komparace audio nahrávek rodilého mluvčího a českých mluvčích angličtiny. Dále táto práce nabízí kompenzační strategie …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2014
Accessible from:: 2. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Hana Čechová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ambrozová, Martina. English Pronunciation Difficulties among Czech Students: Causes and Compensation Strategies. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe