Eliška STEHNOVÁ

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem z pohledu studentů, jakožto budoucích manažerů a z pohledu vybraných firem v České republice a v Turecku

Corporate social responsibility from the viewpoint of students as future managers and from the viewpoint of selected firms in the Czech Republic and in Turkey
Anotace:
Tato diplomová práce přináší mezinárodní srovnání společenské odpovědnosti firem v České republice a v Turecku. V teoretické části práce je popsán koncept společenské odpovědnosti jako celek v široké teoretické základně a jsou vysvětleny možné způsoby jeho implementace a hodnocení v podniku. Je zde dále pojednáno o evropských iniciativách z oblasti společenské odpovědnosti a charakterizován sociálně …více
Abstract:
This master thesis deals with an international benchmark of corporate social responsibility (here and after CSR) in two countries - Czech Republic and Turkey. The concept of CSR as a whole idea with a greater background is described in the theoretical part so as its implementation ways and evaluation at commercial societies. European initiatives within a CSR topic are taken into focus furthermore together …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STEHNOVÁ, Eliška. Společenská odpovědnost firem z pohledu studentů, jakožto budoucích manažerů a z pohledu vybraných firem v České republice a v Turecku. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management