Veronika Nováková

Bakalářská práce

Klíčové ukazatele výkonnosti jako nástroj pro dosahování podnikových cílů

Klíčové ukazatele výkonnosti jako nástroj pro dosahování podnikových cílů
Anotace:
Tato práce se zabývá měřením a řízením výkonnosti podniku pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti. V teoretické části jsou stručně popsány základní kroky zavádění a tvorby klíčových ukazatelů výkonnosti. Dále jsou uvedeny základní principy systému Balanced Scorecard, což je v současné době nejznámější a nejpropracovanější měřící a řídící manažerský systém, který je založen na těchto ukazatelích. V praktické …více
Abstract:
This thesis deals with the performance measurement and control of company by the Key Performance Indicators. The theoretical part briefly describes implementing and creation of the Key Performance Indicators. In this part, there are also mentioned fundamental principles of the Balanced Scorecard. The Balanced Scorecard is the best-known and the most elaborate management measuring and control system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Jaroslav Wagner
  • Oponent: Marcela Lungová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27813