Bc. Vendula Sváčková

Bakalářská práce

Komunikační schopnost u seniorů se syndromem demence

Communication ability of seniors with dementia syndrome
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá komunikační schopností u seniorů se syndromem demence v domově pro seniory se zvláštním režimem. Práce je rozdělena do tří kapitol. První dvě kapitoly jsou teoretické. První kapitola se zaměřuje na komunikaci, jazykové roviny a narušenou komunikační schopnost. Druhá kapitola se orientuje na stáří, syndrom demence a logopedickou intervenci v seniorském věku. Kapitoly svým …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with communication abilities of seniors with dementia syndrome at retirement home with special regime. The thesis is divided into tree chapters. The first two chapters are theoretical. The first chapter is focused on communication and communication abilities, language levels and communication disorders. The second chapter is oriented towards ageing, dementia syndrome and speech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta