Bc. Vendula Sváčková

Bachelor's thesis

Komunikační schopnost u seniorů se syndromem demence

Communication ability of seniors with dementia syndrome
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá komunikační schopností u seniorů se syndromem demence v domově pro seniory se zvláštním režimem. Práce je rozdělena do tří kapitol. První dvě kapitoly jsou teoretické. První kapitola se zaměřuje na komunikaci, jazykové roviny a narušenou komunikační schopnost. Druhá kapitola se orientuje na stáří, syndrom demence a logopedickou intervenci v seniorském věku. Kapitoly svým …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with communication abilities of seniors with dementia syndrome at retirement home with special regime. The thesis is divided into tree chapters. The first two chapters are theoretical. The first chapter is focused on communication and communication abilities, language levels and communication disorders. The second chapter is oriented towards ageing, dementia syndrome and speech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta