Ing. Jiřina DOBIÁŠOVÁ

Master's thesis

Tvorba pracovních listů z chemie pro ZŠ s ohledem na RVP a ŠVP školy

Making worksheets in the school subject Chemistry in respect of RVP and ŠVP
Abstract:
Tato diplomová práce na téma "Tvorba pracovních listů z chemie s ohledem na RVP a ŠVP" se věnuje práci s pracovními listy v hodinách chemie na základní škole. Cílem této práce je předložit návrh učebních osnov chemie na základní škole pro ŠVP, který vychází z RVP ZV a soubor pracovních listů, který na tyto učební osnovy navazuje. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické …more
Abstract:
This diploma work has the theme "Making worksheets in the school subject Chemistry with respect of the RVP (General education program) and ŠVP (School education program)." It writes about schoolwork with worksheets in Chemistry lessons at the primary school. Putting forward proposition of didactic structure of Chemistry at the primary school for ŠVP and a set of worksheets which is connected with this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 7. 2011
Accessible from:: 19. 7. 2011

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Milan Klečka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOBIÁŠOVÁ, Jiřina. Tvorba pracovních listů z chemie pro ZŠ s ohledem na RVP a ŠVP školy. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 07. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 7. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická