Ing. Jiřina DOBIÁŠOVÁ

Master's thesis

Tvorba pracovních listů z chemie pro ZŠ s ohledem na RVP a ŠVP školy

Making worksheets in the school subject Chemistry in respect of RVP and ŠVP
Anotácia:
Tato diplomová práce na téma "Tvorba pracovních listů z chemie s ohledem na RVP a ŠVP" se věnuje práci s pracovními listy v hodinách chemie na základní škole. Cílem této práce je předložit návrh učebních osnov chemie na základní škole pro ŠVP, který vychází z RVP ZV a soubor pracovních listů, který na tyto učební osnovy navazuje. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické …viac
Abstract:
This diploma work has the theme "Making worksheets in the school subject Chemistry with respect of the RVP (General education program) and ŠVP (School education program)." It writes about schoolwork with worksheets in Chemistry lessons at the primary school. Putting forward proposition of didactic structure of Chemistry at the primary school for ŠVP and a set of worksheets which is connected with this …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2011
Zverejniť od: 19. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Milan Klečka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOBIÁŠOVÁ, Jiřina. Tvorba pracovních listů z chemie pro ZŠ s ohledem na RVP a ŠVP školy. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 07. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 7. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická