Bc. et Bc. Lukáš DORDA

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u policistů ve Frýdku-Místku

The Burn Out Syndrome Of Policemen In Frýdek-Místek
Anotace:
Tato diplomová práce s názvem ?Syndrom vyhoření u policistů ve Frýdku-Místku? je zaměřena na zjištění míry postižení syndromem vyhoření u policistů v přímém výkonu služby v závislosti na jejich pozitivitě, potažmo psychické odolnosti. Dále je provedeno porovnání míry postižení syndromem vyhoření u mužů a žen, porovnání míry postižení podle věku policistů, počtu odsloužených let, dosaženého vzdělání …více
Abstract:
This thesis titled "The burnout syndrom of the policemen in Frýdek-Místek" focuses on the degree of the inflicted by the burnout syndrom among the front-line policemen in dependence on their positivity and their mental resistance. Furthermore, there is carried out a comparison of the degree of infliction of the burnout syndrom among men and women, comparison of the infliction by the age of the policemen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ivan Pavlas, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DORDA, Lukáš. Syndrom vyhoření u policistů ve Frýdku-Místku. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta