Bc. Aleš Křístek

Diplomová práce

Komparace vybraných metod řízení a hodnocení pracovního výkonu ve velkých firmách

Comparison of selected performance management method and evaluation in corporations
Anotace:
Téma mé Diplomové práce se týká porovnání a analýzy systémů hodnocení a řízení pracovního výkonu ve dvou nadnárodních společnostech. V době neustálého zvyšování konkurence na trzích, tlaku na snižování nákladů a zvyšování produktivity, se pro podniky stává řízení a hodnocení pracovního výkonu jednou z významných oblastí, kde mohou dosáhnout vyšší efektivity.
Abstract:
The topic of my diploma thesis concerns the comparison and analysis of systems evaluation and performance management in two multinational companies. At the time constant increasing competition in the markets, pressure to reduce costs and increase productivity for business management becomes a performance appraisal one of the important areas where they can achieve higher efficiency.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní