Bc. Hanna Volosovych

Master's thesis

Analýza využití sociálních sítí v marketingu hotelu

The analysis of usage of social network in hotel marketing
Abstract:
VOLOSOVYCH, Hanna. Analýza využití sociálních sítí v marketingu hotelu. [Diplomová práce], Vysoká škola hotelová. Praha: 2018. Celkový počet stran: 116. Tato diplomová práce je věnovaná analýze využití sociálních sítí v marketingu hotelů v České republice a na Ukrajině. Jejím cílem je zhodnotit využití sociálních sítí v marketingu vybraných hotelů, a porovnat využití sociálních sítí v České republice …more
Abstract:
VOLOSOVYCH, Hanna. The analysis of usage of social network in hotel marketing. [Diploma Dissertation], Institute of Hospitality Management in Prague: 2018. Number of pages: 116 My diploma thesis is dedicated for analyze of the use of social networks in hotel marketing in the Czech Republic and in the Ukraine. The goal of this diploma thesis is to evaluate the use of social networks in the marketing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Reader: Ing. Štěpán Chalupa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management (Study in Czech)