Filip JADRNÍČEK

Bachelor's thesis

Xenofobie, Rasismus

Xenophobia, Racism
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou xenobie a rasismu v České republice. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. Praktická část bakalářské práce je empirická metoda, která zjišťuje míru xenofobie a rasismu na vzorku 180 studentů středních škol.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problems of xenophobia and racism in the Czech Republic. The theoretic part is divided into three chapters. The practical parts of the bachelor thesis is the empirical method which probs the rate of xenophobia and racism on the sample of 180 high school students.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JADRNÍČEK, Filip. Xenofobie, Rasismus. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta