Iveta HRADCOVÁ

Diplomová práce

Čtenářská gramotnost u žáků 3. ročníků na vybraných základních školách

Reading literacy among pupils of third grades of selected primary schools
Anotace:
Diplomová práce se s názvem "Čtenářská gramotnost u žáků 3. ročníků na vybraných základních školách" se zabývá výzkumem čtenářské gramotnosti na prvním stupni základních škol. Práce se specializuje na čtenářskou gramotnost u žáků 3. ročníků, jejíž cílem je zmapovat postoje a zájmy žáků o čtení a postavení četby v jejich rodině. Dále jsme se v diplomové práci pokusili zjistit úroveň čtenářské gramotnosti …více
Abstract:
The presented diploma thesis, titled "Reading literacy of the 3rd grade pupils at selected elementary schools" is concerned with a research of reading literacy on primary level of elementary schools. The thesis focuses on the reading literacy of 3rd grade students and the goal is to map attitude towards and interest in reading, displayed by the said pupils, as well as the role of reading in their families …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Matějovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRADCOVÁ, Iveta. Čtenářská gramotnost u žáků 3. ročníků na vybraných základních školách. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy