Leona Urbancová

Bachelor's thesis

Finanční analýza firmy se zaměřením na ukazatele likvidity

Anotácia:
Tato práce posuzuje finanční situaci firmy Fehrer Bohemia s.r.o., prostřednictvím analýzy jejích účetních výkazů. Výkazy budou analyzovány použitím metod finanční analýzy, které jsou popsány v teoretické části práce. V praktické části vyhodnotím finanční situaci a nastíním možná doporučení. Kromě základních metod je zde použit také bonitní a bankrotní model.
Abstract:
This thesis evaluate financial situation of company Fehrer Bohemia s.r.o, with using of their accounting reports. Reports will be analyzed by using of financial analysis methods which are described in the theoretical part. In practical part of thesis I will evaluate financial resets and propose some recommendations. Besides basic methods are here also used creditworthy and bankruptcy model.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2019
  • Vedúci: Ing. Petra Koutná
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS