Bc. Kateřina Pašiaková

Master's thesis

Pohybová léčba u obézních žen. Srovnání efektu domácího tréninku (chůze) a efektu organizovaného skupinového cvičení na transportní systém

Exercise therapy in obese women. Comparsion of the effect of home walking training and organized group exercise on transport system
Anotácia:
Cílem této diplomové práce bylo porovnat vliv domácího tréninku chůzí (soubor A) a organizovaného skupinového tréninku (soubor B) u obézních žen na stupeň obezity a funkci kardiorespiračního aparátu (transportního systému). Pacientky absolvovaly na začátku i na konci 12 týdenního pohybového programu antropometrická a zátěžová vyšetření. Dosažené výsledky byly hodnoceny v rámci obou souborů i mezi oběma …viac
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to evaluate the effect of individual walking training (group A) and group exercise therapy (group B) on obesity and cardiorespiratory transport system. Women of both groups completed 12 weeks of training program, before and after it the antropometric and spiroegrometric examination were carried out. The results were evaluated within both groups and between them. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedúci: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta