Bc. Bohumila Holečková

Diplomová práce

Rehabilitace pacientů se sklerózou multiplex kombinovaným tréninkem: vývoj tělesné zdatnosti a kvality života

Anotace:
Předkládaná studie se zabývá vlivem řízené pohybové terapie u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Po dobu osmi týdnů byl testovaný soubor 7 pacientů podroben řízenému rehabilitačnímu programu, jehož součástí byl aerobní a posilovací trénink. Cílem práce bylo zjistit spiroergometrickým testem ukazatele tělesné zdatnosti (Wmax, VO2max) a testem 1-RM ukazatele svalové síly na začátku a na konci …více
Abstract:
Rehabilitation of multiple sclerosis patients by means of combined training: Progression of physical fitness and of quality of life Summary: This thesis deals with the impact of controlled kinesitherapy on multiple sclerosis patients. Tested group of 7 patients completed controlled rehabilitation program during a period of 8 weeks. This program consisted of aerobic and resistance training. The aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta