Bc. Tereza Podškubková

Master's thesis

Odhad pohlaví na základě výrazně fragmentární a nekompletní kosti pánevní

Sex Estimation Based on Highly Fragmentary and Incomplete Pelvic Bone
Abstract:
Tato diplomová práce byla zaměřena na odhad pohlaví člověka podle pánevní kosti (os coxae) a jeho spolehlivost, s důrazem na metody určené pro fragmentární kosti. V teoretické části byl vytvořen přehled stávajících metod. Praktická část byla zaměřena na tvorbu diskriminačních rovnic pro odhad pohlaví na fragmentárních kostech pánevních a sledování tvarových změn spojených s jejich sexuálním dimorfismem …more
Abstract:
This diploma thesis focused on the field of human sex estimation from the pelvic bone as well as accuracy of the estimates and it emphasizes the methods for fragmentary bones. In the theoretical part, current methods for sex estimation/assessment according to the pelvic bone are reviewed. The practical part focused on creating new discriminant functions for sex estimation from fragmentary pelvic bone …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta