Bc. Tereza Podškubková

Master's thesis

Odhad pohlaví na základě výrazně fragmentární a nekompletní kosti pánevní

Sex Estimation Based on Highly Fragmentary and Incomplete Pelvic Bone
Anotácia:
Tato diplomová práce byla zaměřena na odhad pohlaví člověka podle pánevní kosti (os coxae) a jeho spolehlivost, s důrazem na metody určené pro fragmentární kosti. V teoretické části byl vytvořen přehled stávajících metod. Praktická část byla zaměřena na tvorbu diskriminačních rovnic pro odhad pohlaví na fragmentárních kostech pánevních a sledování tvarových změn spojených s jejich sexuálním dimorfismem …viac
Abstract:
This diploma thesis focused on the field of human sex estimation from the pelvic bone as well as accuracy of the estimates and it emphasizes the methods for fragmentary bones. In the theoretical part, current methods for sex estimation/assessment according to the pelvic bone are reviewed. The practical part focused on creating new discriminant functions for sex estimation from fragmentary pelvic bone …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2017
  • Vedúci: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta