Bc. Adéla Slánská

Bakalářská práce

Dark Tourism v Praze

Dark Tourism in Prague
Anotace:
V bakalářské práci na téma Dark Tourism v Praze představuji produkt, který jsem vytvořila v podobě dvou temně laděných procházek Prahou. V práci zkoumám a zjišťuji, zda by byl o takový produkt zájem. Stěžejním cílem tedy bylo získání zpětné vazby ze strany potenciálních zákazníků pro možné zdokonalení mých služeb. V teoretické části práce seznamuji čtenáře se základními pojmy cestovního ruchu a marketingu …více
Abstract:
In the Bachelor Thesis called Dark Tourism in Prague I present a product which I have created in the form of two darkly tuned walks through Prague. In the thesis I examine and find out whether is this offer attractive for the market and if the potential clients would be interested in such a product. The main goal, therefore, was to obtain feedback from potential clients for the possible improvement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/a5t6y/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Mastný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze