Svatava KÖHLEROVÁ

Diplomová práce

Personální práce v organizaci sociálních služeb - Charita Ostrava

Human resourcing in Welfare services organization - Charita Ostrava
Anotace:
Cílem diplomové práce je deskripce a analýza základních personálních činností v záměrně zvolené neziskové organizaci, jenž v našem regionu poskytuje od roku 1993 obsáhlou škálu sociálních služeb. Výzkumná část diplomové práce hledá odpověď na otázku, jakým způsobem je realizována personální činnost v této organizaci a zda je v souladu s platnou legislativou. Výstupem výzkumu je ujištění, že personální …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe and analyze the basic personal activities in purposely chosen non-profit organization, which provide a comprehensive range of social services in our region since 1993, to help people resolve their difficult social situation. The research part of the thesis seeks to answer the question how it is implemented personnel work in this organization and whether it is in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc.Dr.Ing. Hana Filipczyková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KÖHLEROVÁ, Svatava. Personální práce v organizaci sociálních služeb - Charita Ostrava. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií