Mgr. Kamila Prudičová

Master's thesis

Motivace sester pro výkon povolání na oddělení intenzivní péče

The motivation of nurses to work in the Intensive care unit
Abstract:
Diplomová práce je zaměřená na téma motivace sester pracujících na oddělení intenzivní medicíny. Práce je rozdělena na dva celky. V teoretické části je nastíněna problematika motivace a pracovní motivace. Praktická část je věnována vyhodnocení kvantitativního dotazníkového výzkumu, který byl zaměřen na motivační a demotivační faktory, které ovlivňují sestry pracující na odděleních intenzivní medicíny …more
Abstract:
This diploma thesis studies the motivation behind the work of intensive care nurses. It is divided into two parts. The theoretical part describes the subject of motivation and its occupational aspects. The practical part evaluates the data acquired through questionnaires and attempts to find out both motivational and discouraging factors affecting the work of intensive care nurses.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Edita Pešáková, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta