Bc. Irena Gottwaldová

Diplomová práce

Návrh optimalizace dostupnosti sociálních služeb v Euroregionu Bílé - Biele Karpaty

Optimalization Concept of Social Services Availability in Euroregion Bílé - Biele Karpaty
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je koncipována tak, aby čtenáři přiblížila problematiku přeshraniční spolupráce subjektů z České a Slovenské republiky na poli poskytování sociálních služeb. V první polovině literární rešerše (která tvoří teoretickou část práce) jsou definovány jednotlivé cíle práce a metody jejich naplnění, vymezeny základní pojmy sociální politiky, relevantně je zde rovněž vymezena i …více
Abstract:
The structure of submitted theses is made to approach the topic of cross-border cooperation of subjects from Czech and Slovak republic in the field of social services supplying. In the first section of literature search (theoretical part) are defined the goals of theses with spe-cific methods to be reached, skilled terminology used in social politics, the common law connected with this topic and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gottwaldová, Irena. Návrh optimalizace dostupnosti sociálních služeb v Euroregionu Bílé - Biele Karpaty. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj