Václav BĚLEHRAD

Bakalářská práce

Radiační ochrana pacientů a personálu na angiografickém pracovišti

Radiation protection of patients and personnel in the angiography department
Anotace:
Bakalářská práce, jejíž téma zní Radiační ochrana pacientů a personálu na angiografickém pracovišti se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsem popisoval ionizující a rentgenové záření, jeho účinky na člověka a cíle a metody radiační ochrany. V praktické části jsem prováděl měření efektivních dávek obdržených pacienty a personálem na angiografickém pracovišti.
Abstract:
My bachelor thesis on the topic of Radiation protection of patients and personnel in the angiography department consists of theoretical and practical part. In the theoretical part I described ionizing radiation and X-ray, its effects on human body and goals and methods of radiation protection. In the practical part I was measuring effective doses received by patients and personnel in the angiography …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jindřiška Adámková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BĚLEHRAD, Václav. Radiační ochrana pacientů a personálu na angiografickém pracovišti. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií