Bc. Petr Kořán

Bachelor's thesis

Veřejná služba pro osoby v hmotné nouzi

Public Service for People in Material Need
Abstract:
Tato bakalářská práce byla napsána s cílem posoudit vliv právní úpravy zákona o pomoci v hmotné nouzi na využití institutu veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi v praxi. V teoretických částech práce jsem se zabýval vysvětlením a přiblížením pojmu veřejná služba pro osoby v hmotné nouzi. V praktických částech práce se zabývám vlivem právních úprav, především na zákon o hmotné nouzi v letech 2009 až …more
Abstract:
The aim of this thesis is to assess the impact of Act about assistance in material need to using of this public service institute for people in materiál need in practice. The goal of the theoretical part of this thesis is explanation of the term of public service for people in material need. The aim of the practical part of this thesis is the legislation influence for act of materiál need in years …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2017
  • Supervisor: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Pastorčák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS