Lucie SOKOLOVÁ

Bakalářská práce

Environmentální senzitivita a postoje dětí v mateřských školách

Environmental sensitivity and attitudes among children at nursery schools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi měření environmentálních postojů a senzitivity u předškolních dětí, a diskutuje vliv věku jako možné významné proměnné vzhledem k těmto ukazatelům. Důraz klade na vlastnosti použitého výzkumného nástroje, tedy především jeho reliabilitu a validitu. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy, které souvisí s environmentální výchovou, jejími cíli, a dále environmentálními …více
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with the environmental sensitivity and attitudes among preschool-aged children. It is focused on research scale for measuring children's attitudes toward the environment, its attributes and how do these attitudes change within the years. Basic terms such as environmental sensitivity, attitudes and environmental education are mentioned in the theoretical part. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOKOLOVÁ, Lucie. Environmentální senzitivita a postoje dětí v mateřských školách. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta