Mgr. Marta Kunčarová

Diplomová práce

Pojďme spolu abecedou aneb netradiční pojetí zdravotní tělesné výchovy

Let’s go together through the alphabet or non – traditional conception of health physical education
Anotace:
Diplomová práce „Pojďme spolu abecedou aneb netradiční pojetí zdravotní tělesné výchovy“ pojednává o zdravotní tělesné výchově a jejím využití v hodinách tělesné výchovy pro 1. třídu základní školy. Práce má dvě části: teoretickou a metodickou. V teoretické části se zabýváme tématem mladšího školního věku, tělesné výchovy a zdravotní tělesné výchovy, dále vztahem zdravotní tělesné výchovy k RVP ZV …více
Abstract:
The diploma project „Let’s go together through the alphabet or non – traditional conception of health physical education” deals with medical physical education and its use in physical education lessons for the first class of primary schools.The project is devided into two parts: the theoretical part and the methodological part. The theoretical part deals with the theme of younger school age, physical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta