Kateřina STUDENÍKOVÁ

Bakalářská práce

Současný stav výuky předmětu zdravotní tělesná výchova na základních školách

The current state of health physical education at the elementary school
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo zjistit současný stav výuky ZTV na ZŠ. V kvalifikační práci byla popsána charakteristika ZTV, včetně cvičební jednotky a druhů oslabení, se kterými se učitelé mohou setkat u žáků zařazených do III. zdravotní skupiny. Prostřednictvím dotazníkového šetření byl proveden výzkum. Na základě dotazníkového šetření byly zjištěny informace o současném stavu výuky ZTV na ZŠ. Bylo …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to find out current state of teaching a ZTV (Adapted physical education - APE) at elementary schools. In this thesis was described a characteristic of the APE. There were as well included exercise units and types of weakening, teachers could experience with pupils classified in the third health group. An appropriate research was done by a survey. The information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Špottová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STUDENÍKOVÁ, Kateřina. Současný stav výuky předmětu zdravotní tělesná výchova na základních školách. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/