Pavel Štochl

Bachelor's thesis

Možnost získání dotace ze strukturálních fondů v oblasti hotelnictví

Posssibility of obtaining grants from Structural Funds in the area of Hotel Industry
Abstract:
Abstrakt ŠTOCHL, Pavel. Možnost získání datace ze strukturálních fondů v oblasti hotelnictví. (Bakalářská práce) Vysoká škola hotelová, Praha 2015. Celkový počet stran 69. Malé a střední podnikání patří k základním pilířům každé fungující ekonomiky. Cílem práce je analyzovat, jaké možnosti získání cizích zdrojů v současné době mají malí a střední podnikatelé. Obsahem práce je zpracování analýzy postavení …more
Abstract:
Abstract Possibility of obtaining grants from Structural Funds in the area of Hotel Industry (Bachelor’s thesis) High hotel school, Prague 2015. Total number of pages: 69 Small and medium business is a foundation of any functional economy. The aim of this thesis is to analyze the possibilities of foreign resources for small and medium-sized entrepreneurs in these days. The content of the work is processing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2016
  • Supervisor: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze