Lucie KOŘENÁ

Bachelor's thesis

Adsorpce dusičnanů na uhlíkatých materiálech

Adsorption of nitrates on carbonaceous materials
Anotácia:
V rámci této bakalářské práce byla studována adsorpce dusičnanů z vodných roztoků na několik aktivních uhlí (Silcarbon SC-40, Silcarbon CW-20, Norit A Supra a CPW). Pro popis tohoto děje byly provedeny kinetické a rovnovážné experimenty. Adsorpce dusičnanů na těchto adsorbentech probíhala pomalu a rovnováha nastala až po uplynutí delších časových intervalů (nejčastěji 6 hodin). Z dostupných dat nebylo …viac
Abstract:
In this bachelor thesis the adsorption of nitrates from aqueous solutions on various activated carbons (Silcarbon SC-40, Silcarbon CW-20, Norit A Supra a CPW) was investigated. Equilibrium and kinetic studies were performed to describe the adsorption process. The adsorption of nitrates was a slow process and a long time interval (mostly 6 hours) was required to reach the adsorption equilibrium. Both …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŘENÁ, Lucie. Adsorpce dusičnanů na uhlíkatých materiálech. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta