Lucie KOŘENÁ

Bachelor's thesis

Adsorpce dusičnanů na uhlíkatých materiálech

Adsorption of nitrates on carbonaceous materials
Abstract:
V rámci této bakalářské práce byla studována adsorpce dusičnanů z vodných roztoků na několik aktivních uhlí (Silcarbon SC-40, Silcarbon CW-20, Norit A Supra a CPW). Pro popis tohoto děje byly provedeny kinetické a rovnovážné experimenty. Adsorpce dusičnanů na těchto adsorbentech probíhala pomalu a rovnováha nastala až po uplynutí delších časových intervalů (nejčastěji 6 hodin). Z dostupných dat nebylo …more
Abstract:
In this bachelor thesis the adsorption of nitrates from aqueous solutions on various activated carbons (Silcarbon SC-40, Silcarbon CW-20, Norit A Supra a CPW) was investigated. Equilibrium and kinetic studies were performed to describe the adsorption process. The adsorption of nitrates was a slow process and a long time interval (mostly 6 hours) was required to reach the adsorption equilibrium. Both …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOŘENÁ, Lucie. Adsorpce dusičnanů na uhlíkatých materiálech. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta