Bc. et Bc. Pavlína Vančurová

Diplomová práce

Návrh systému hodnocení pracovníků v podniku

The Concept of Employee Appraisal System in the Firm
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na návrh systému hodnocení pracovníků ekonomického a agronomického úseku ve vybraném podniku. Cílem diplomové práce je – na základě analýzy současného systému pracovního hodnocení - navrhnout nový systém pracovního hodnocení, který bude vyhovovat potřebám a požadavkům podniku. V teoretické práci si stanovíme význam zásadních pojmů, klíčové faktory a východiska pro návrh …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on making a concept of employee appraisal system in a firm. The goal of the thesis is to draft – on the basis of the analysis of the current employee appraisal system – a new employee appraisal system that will satisfy the firm’s needs and requirements. In the theoretical part there is defined the meaning of key terms, the fundamental factors and basis for the concept of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce