Bc. Eva Hájková

Diplomová práce

Návrh integrované marketingové komunikace pro konkrétní produkt

The proposal of integrated marketing communications for a specific product
Abstract:
This thesis describes theoretical view of the launch process of a specific product "TVOJA Hruška" on a saturated market of the spirits, using all available tools of Integrated marketing communications (IMC). The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is devoted to explaining the concept of IMC. The practical part is devoted to the proposal of real communication …více
Abstract:
Podstatou tejto diplomovej práce je teoretický pohľad na postup uvedenia nového produktu „TVOJA Hruška“ na saturovaný trh liehovín s využitím všetkých dostupných nástrojov integrovanej marketingovej komunikácie. Diplomová práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa venuje vysvetleniu pojmov integrovanej marketingovej komunikácie. Praktická časť sa venuje už samotnému návrhu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní