Mgr. Bc. Irena Kaletová

Bakalářská práce

Svoboda projevu v současném Rusku ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Freedom of Expression in Contemporary Russia in the Light of Case Law of the European Court of Human Rights
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá svobodou projevu v současném Rusku. Na základě příslušných ustanovení právních předpisů vnitrostátní i mezinárodní povahy je v textu vysvětlen pojem svobody projevu. Skrze následný rozbor relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva a jednoho případu, který na své posouzení touto institucí čeká, je zkoumán přístup ruských soudů a ruské společnosti ke svobodě …více
Abstract:
This thesis is concerned with freedom of speech in contemporary Russia. On the basis of the relevant provisions of the national and international law, the text explains the concept of freedom of speech. Through the subsequent analysis of the relevant case law of the European Court of Human Rights and one case awaiting its assessment by this institution, the attitude of Russian courts and Russian society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta