Theses 

Public relation vybranej finančnej inštitúcie – Libor Füzy

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Libor Füzy

Bakalářská práce

Public relation vybranej finančnej inštitúcie

Public Relation of selected financial institution

Abstract: The bachelor thesis focuses on Public relations (PR) area in selected financial institution, in this case Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB, a. s.). The first chapter focused on the analyse of theoretical bases PR, explain current methods in this area, as well as at home and abroad. Significant part deals with the Marketing communication and Communication mix. The Second chapter is based on analyse current conditions PR in ČSOB. The Third chapter reviewed results of analyse and suggest the proposals to increase PR in financial institution.

Abstract: Práca sa venuje problematike Public Relations (ďalej PR) vo vybranej finančnej inštitúcií, v tomto prípade v Československej obchodnej banke, a.s. (ďalej ČSOB, a. s.). Prvá kapitola je zameraná na analýzu teoretických východísk PR, popisuje súčasný stav riešenia problematiky doma a v zahraničí. Osobitný priestor je venovaný marketingovej komunikácii a komunikačnému mixu. Druhá kapitola je zameraná na analýzu aktuálneho stavu PR v ČSOB. Tretia kapitola stručne hodnotí výsledky analýzy a prináša návrhy na posilnenie PR danej finančnej inštitúcie.

Klíčová slova: Public Relations, marketingová komunikácia, komunikačný mix, Československá obchodná banka, a. s., Marketing communication, Communication mix

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 15:57, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz