Libor Füzy

Bakalářská práce

Public relation vybranej finančnej inštitúcie

Public Relation of selected financial institution
Abstract:
The bachelor thesis focuses on Public relations (PR) area in selected financial institution, in this case Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB, a. s.). The first chapter focused on the analyse of theoretical bases PR, explain current methods in this area, as well as at home and abroad. Significant part deals with the Marketing communication and Communication mix. The Second chapter is based on …více
Abstract:
Práca sa venuje problematike Public Relations (ďalej PR) vo vybranej finančnej inštitúcií, v tomto prípade v Československej obchodnej banke, a.s. (ďalej ČSOB, a. s.). Prvá kapitola je zameraná na analýzu teoretických východísk PR, popisuje súčasný stav riešenia problematiky doma a v zahraničí. Osobitný priestor je venovaný marketingovej komunikácii a komunikačnému mixu. Druhá kapitola je zameraná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK