Ing. Štěpán Masojídek

Bakalářská práce

Realitní časopis jako prostředek integrované marketingové komunikace společnosti Concept 2M spol. s r.o. (časopis REAL CITY )

Real estate magazine as an instrument of integrated marketing communication of Concept 2M spol. s r.o. (magazine REAL CITY)
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na marketingový mix, integrovanou marketingovou komunikaci a jejich využití na trhu. V teoretické části jsou popisovány základní i rozšířené formy marketingového mixu, nové trendy a inovace působící v dnešní době na trh. Volba jednotlivých nástrojů marketingového mixu je pro firmu zásadní otázkou. Jak jsou ve vybrané společnosti tyto prvky využívány, tvoří aplikační část práce …více
Abstract:
This work focuses on the marketing mix, integrated marketing communication and its use on the market. There are the basic and extended forms of the marketing mix, history, new trends and innovations in today’s market described in the theoretical part. The various instruments of the marketing mix are key issues for the company. The fact how the companies selected elements are used creates the application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Petr Váňa
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní