Theses 

Specifika řízení lidských zdrojů v humanitární pomoci – Jana Berková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jana Berková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Specifika řízení lidských zdrojů v humanitární pomoci

Specifics of human resources management in humanitarian aid

Anotace: Tato absolventská práce se zabývá specifiky řízení lidských zdrojů v humanitární pomoci. Hlavním cílem této práce bylo identifikovat specifika řízení lidských zdrojů v humanitární pomoci prostřednictvím kompilace. Teoretická část vysvětluje pojmy: humanitární krize, humanitární pomoc, účastníci humanitární pomoci, Humanitární charta a Minimální standardy pro poskytování humanitární pomoci a projektový cyklus humanitární pomoci. Následně se práce zaměřuje na jednotlivé oblasti řízení lidských zdrojů, řízení lidských zdrojů v multikulturním prostředí a řízení lidských zdrojů v humanitární pomoci. Výsledky této absolventské práce mohou pomoci humanitárním pracovníkům se lépe zorientovat v tomto tématu či mohou být využity jako studijní materiál pro studenty, kteří by chtěli v této oblasti pracovat.

Abstract: The present graduate thesis deals with the specifics of human resources management in humanitarian aid. The main aim of this thesis was to identify the specifics of human resources management in humanitarian aid through compilation. The theoretical part explains the terms: humanitarian crises, humanitarian aid, actors of humanitarian aid, Humanitarian Chapter and Minimum Standards in Humanitarian Response and project cycle management in humanitarian aid. Later it focused on s on particular areas of human resources management, human resources management in multicultural environment and human resources management in humanitarian aid. The results of my graduate thesis can help aid workers orient more in this topic or it can be used for students who would like to work in this area.

Klíčová slova: Humanitární pomoc, humanitární krize, řízení lidských zdrojů, řízení lidských zdrojů v multikulturním prostředí, řízení lidských zdrojů v humanitární pomoci.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Jan Říkovský
  • Oponent: Mgr. Dita Palaščáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 21:45, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz