Bc. Jolana Štetinová

Bakalářská práce

Znalosti žen v oblasti prevence nádorového onemocnění prsu

Knowledge of women in the field of breast cancer prevention
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na prevenci nádorového onemocnění prsu a rozsah znalostí dívek a žen v této problematice. Je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na anatomii prsu, dělení nádorového onemocnění prsu, diagnostiku, léčbu, příznaky, rizikové faktory a prevenci. V praktické části byla použita metoda dotazníkového šetření. Cílem praktické části bylo zjistit rozsah znalostí dívek …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the prevention of breast cancer and the extent of knowledge of girls and women in this issue. It is divided into two parts. The theoretical part is focused on breast anatomy, breast cancer classification, diagnosis, treatment, symptoms, risk factors and prevention. In the practical part the questionnaire method was used. The aim of the practical part was to find out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.
  • Oponent: PhDr. Simona Saibertová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta