Theses 

Promoting Communication in English Classes through Effective Questioning – Tereza Karbašová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tereza Karbašová

Diplomová práce

Promoting Communication in English Classes through Effective Questioning

Promoting Communication in English Classes through Effective Questioning

Abstract: The aim of the thesis is to investigate the topics of communication and the effective questioning in a second language learning classroom. The Taxonomy of Educational Objectives by Benjamin Bloom plays a crucial role in the practical as well as the theoretical part of the thesis. The Taxonomy serves as the basis for the classification of the questions from the research.

Abstract: Cílem diplomové práce je nastínit problematiku komunikace a efektivního dotazování ve výuce cizího jazyka. Taxonomie vzdělávacích cílů Benjamina Blooma hraje klíčovou roli jak v teoretické, tak i praktické části práce. Taxonomie tvoří základ klasifikace otázek výzkumu.

Keywords: komunikace, komunikativní kompetence, Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů, kladení efektivních otázek, výuka anglického jazyka

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2009
  • Vedoucí: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=8934 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Karbašová, Tereza. Promoting Communication in English Classes through Effective Questioning . Pardubice, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 05:50, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz