Theses 

Promoting Communication in English Classes through Effective Questioning – Tereza Karbašová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Tereza Karbašová

Master's thesis

Promoting Communication in English Classes through Effective Questioning

Promoting Communication in English Classes through Effective Questioning

Abstract: The aim of the thesis is to investigate the topics of communication and the effective questioning in a second language learning classroom. The Taxonomy of Educational Objectives by Benjamin Bloom plays a crucial role in the practical as well as the theoretical part of the thesis. The Taxonomy serves as the basis for the classification of the questions from the research.

Abstract: Cílem diplomové práce je nastínit problematiku komunikace a efektivního dotazování ve výuce cizího jazyka. Taxonomie vzdělávacích cílů Benjamina Blooma hraje klíčovou roli jak v teoretické, tak i praktické části práce. Taxonomie tvoří základ klasifikace otázek výzkumu.

Keywords: komunikace, komunikativní kompetence, Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů, kladení efektivních otázek, výuka anglického jazyka

Language used: English

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2009
  • Supervisor: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=8934 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

The right form of listing the thesis as a source quoted

Karbašová, Tereza. Promoting Communication in English Classes through Effective Questioning . Pardubice, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 20:46, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz