Bc. Andrea Paulyová

Master's thesis

Zavádění nového produktu na trh

Launching a New Product into the Market
Abstract:
V diplomové práci je řešena problematika efektivní implementace marketingového a komunikačního mixu a účinek nástrojů integrované marketingové komunikace uplatněných v komunikační kampani pro nový produkt. Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je zaměřena na teoretická východiska týkající se specifik oděvního průmyslu a specifik fashion marketingových technik …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of effective implementation of the marketing and communication mix and the effect of integrated marketing communication tools applied in the communication campaign for the new product. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the theoretical background concerning the specifics of the fashion apparel industry …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2015
  • Supervisor: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Reader: PhDr. Marie Koubová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní