Bc. Michaela ČERNOCKÁ

Diplomová práce

Didaktické hry jako součást výuky angličtiny na 2. stupni základních škol

Use of Didactic Games in ELT at the Second Level of Primary School
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti, jazykové gramotnosti a kompetence komunikativní u žáků v hodinách Anglického jazyka na 2. stupni základních škol. Práce zkoumá využití didaktických her v hodinách Anglického jazyka a jejich podíl pro rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti a kompetence komunikativní. V teoretické části jsou vymezeny klíčové pojmy práce a vysvětlen vzájemný …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the development of reading literacy, language literacy and communicative competence amoung students in English language classes at the second level of elementary school. The thesis examines the use of didactic games in English language classes and their contribution to the development of reading and language literacy and communicative competence. In the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNOCKÁ, Michaela. Didaktické hry jako součást výuky angličtiny na 2. stupni základních škol. Olomouc, 2023. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.