Mgr. Martina Dörrerová

Master's thesis

Diagnostika paměťových funkcí pomocí programu Neurop 2

Diagnostics of memory functions using program Neurop 2
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá neuropsychologickou tématikou, konkrétně využitím počítačového programu Neurop 2 k neuropsychologické diagnostice paměťových funkcí. Tyto funkce jsou velice důležité pro každodenní život a v případě mozkového poškození jsou velice často zasaženy. Teoretická část práce pojednává o paměti, jejím rozdělení a modelech z hlediska kognitivní psychologie. Dále uvádí neurofyziologii …viac
Abstract:
The main topic of the thesis is neuropsychology, specifically the usage of computer program Neurop 2 in neuropsychological diagnostics of the memory functions. These functions are very important for human´s everyday life and in case of cerebral injury they are hit very often. The theoretic part deals with the memory, its division and models from perspective of cognitive psychology. Next it deals with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedúci: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta