Markéta FRANCOVÁ

Bakalářská práce

Právní ochrana dětí ve věcech mezinárodních únosů

Legal Protection of Children in the Matter of International Abductions
Anotace:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá právní ochranou dětí, nejprve v širším obecném kontextu, dále se zaměřuje na sociálně-právní ochranu dětí, kterou později konkretizuje ve vztahu k cizině. Rozebírá důležité právní dokumenty zabývající se touto problematikou. Dále podává informace o činnosti významných českých orgánů a institucí. V praktické části rozebírá konkrétní případy únosů dětí z …více
Abstract:
The Bachelor thesis in theoretical part deals with the legal protection of children, at first, in the broader general context, focuses on social and legal protection of children, which was later instantiated in relation to a foreign country. Discusses the important legal documents dealing with this issue. In addition, it provides information on the activities of important Czech institutions and bodies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Kitliňská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRANCOVÁ, Markéta. Právní ochrana dětí ve věcech mezinárodních únosů. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe