Eva Kornhäuserová

Bakalářská práce

Bariérový ošetřovací režim v péči o pacienta s infekčním onemocněním

Bakalářská práce

Barrier treatment regime in the care of infectious patients
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice bariérového ošetřovacího režimu v péči o pacienta s infekčním onemocněním. Je rozdělena do dvou celků. Teorie zahrnuje obecné informace o nozokomiálních nákazách, definici, rozdělení, původce a cesty přenosu. Zvláště pak informace o nejvýznamnějším multirezistentním kmenu MRSA. Dále pojednává o bariérovém ošetřovatelském režimu, o způsobech jeho dodržování, které …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of barrier nursing care for patients with contagious disease. It is divided into two parts. Theoretical part covers general information about nosocomial infections; the definition, the classification, the infectious agents and the ways of transmission. Especially, it is focused on the most significant multiresistant strain of MRSA. Furthermore, it deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Marie Holubová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kornhäuserová, Eva. Bariérový ošetřovací režim v péči o pacienta s infekčním onemocněním. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra