Žaneta VOJÍŘOVÁ

Bakalářská práce

Postavy a genderové stereotypy v literatuře pro mládež

Výklad vybraných textů

Characters and gender stereotypes in literature for youth Subtitle: Interpretation of selected texts
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat a rozebrat jednotlivá díla z literatury pro mládež z hlediska genderových rolí. Teoretická část se zaměřuje na vymezení základních definic a pojmů literatury pro mládež a pro dívky, také na postavy v literárním díle a dále pak na problematiku genderu a jeho roli v literatuře. Praktická část už konkrétně analyzuje vybranou literaturu, hodnotí díla a jejich postavy …více
Abstract:
The aim of my thesis is to analyze the individual works of literature for youth from the point of view of gender roles. The theoretical part is focused on the describing of basic definitions and concepts of literature for youth, literature for girls and also describing characters in literary work, then is focused on gender issues and its role in the literature. The practical part specifically analyzes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOJÍŘOVÁ, Žaneta. Postavy a genderové stereotypy v literatuře pro mládež. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/