Theses 

Výuka náboženství na církevních školách v Brně – Bc. Valentýna Veselá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy

Bc. Valentýna Veselá

Bakalářská práce

Výuka náboženství na církevních školách v Brně

Religious education at church schools in Brno

Anotace: Bakalářská práce: „Výuka náboženství na církevních školách v Brně“ je rozdělena na dvě části. První teoretická část se věnuje historii výuky náboženství. První kapitola teoretické části se věnuje výuce náboženství obecně. Druhá kapitola nabízí retrospektivní pohled na dějiny výuky náboženství od roku 1918 do současnosti. Poslední kapitola pojednává o historii jednotlivých církevních škol v Brně. Druhá část práce, praktická, zahrnuje výzkum, který jsem prováděla se současnými studenty některé z popisovaných škol, a výzkum určený absolventům těchto škol. Za pomoci dotazníků jsem zjišťovala názor respondentů na výuku náboženství v současnosti.

Abstract: This bachelor thesis "Religious education at church schools in Brno" is divided into two parts. The first theoretical part deals with the history of religious education. The first chapter of theoretical part is dedicated to religious education in general. The second chapter provides a retrospective view of history of religious education from 1918 to present. The last chapter is concerned with the history of particular church schools in Brno. The second research part analysis, by dint of questionnaires, the views on religious education nowadays from the perspective of students' of church schools

Klíčová slova: Škola, náboženství, výuka, historie, student, dotazník, výzkum School, religion, teaching, history, questionnaire, research

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jindřich Zdeněk Charouz, Th.D.
  • Oponent: Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 06:05, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz