Kamila Vašinová

Bakalářská práce

Kohezní politika EU jako nástroj pro rozvoj vysokých škol v České republice

EU Cohesion Policy as a Tool for the Development of Universities in the Czech Republic
Anotace:
Práce pojednává o využití Kohezní politiky Evropské unie jako nástroje pro rozvoj vysokých škol v České republice. V práci dojde ke specifikaci nejen samostatného pojmu kohezní politika, ale i k charakteristice jednotlivých programových období, ve kterých je politika implementována. Praktická část práce zahrnuje podrobnou analýzu čerpání financí z kohezní politiky na veřejných vysokých školách a jejich …více
Abstract:
The thesis discusses the use of the Cohesion Policy of the European Union as a tool for the development of universities in the Czech Republic. In the work, there will be a separate desciption concept of Cohesion Policy, but also the characteristics of the individual program periods in which the policy is applied. The practical part of the work includes a detailed analysis of the use of funds from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Filip Kučera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vašinová, Kamila. Kohezní politika EU jako nástroj pro rozvoj vysokých škol v České republice. Zlín, 2023. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe