Bc. Věra Fellnerová

Diplomová práce

Informovanost seniorské populace o zdravém životním stylu

Awareness of the senior population about healthy lifestyles
Anotace:
Diplomová práce je zacílena na informovanost seniorů věkové kategorie 65 let a více, žijících v přirozeném prostředí, v oblasti zdravého životního stylu. Práce sestává ze dvou oddílů. Teoretická část stručně charakterizuje zdravý životní styl, jeho komponenty i rizika spojená s nedodržováním jeho zásad. Praktická část popisuje dotazníkové průzkumné šetření a jeho vyhodnocení, zaměřené na zjištění úrovně …více
Abstract:
The thesis focuses on the awareness of the seniors ages 65 and over, who live in their natural environment, in healthy lifestyle. The work consist of two parts. The theoretical part briefly describes a healthy lifestyle, its components and the risks associated with the failure of his policies. The practical part describes a questionnaire survey and evaluation which is aimed at finding out the level …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Dana Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii