Bc. Tereza Gergelová

Diplomová práce

Personální marketing (analýza období 3 let vybraného podniku)

Personnel marketing (The analysis of selected company in period of 3 years)
Anotace:
V mé diplomové práci se budu zabývat tématem personální marketing. Tedy vším možným, co se týče člověka v pracovním procesu. Práci jsem rozdělila na dvě části – na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části vymezím pojem personální marketing všeobecně, budu se zabývat pojmy personalistika, personalista, personál, personální útvar a personální a personální činnosti v podobě vytváření a analýzy …více
Abstract:
The content of my thesis is focused on topic named Human Resource Marketing. In brief it addresses all questions related to man in work process. I have devided my work into two parts – theory and practice. In theoretical part I define term HR marketing generally, deal with further terms Human Resources understood as branch of science, HR specialist, staff, HR department, HR activities applying to elaboration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zahrádka
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní