Jana PRŮCHOVÁ

Bakalářská práce

Pády v seniorském věku

Falls and the elderly
Anotace:
V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala problematikou stárnutí, pády seniorů, prevencí pádů a kvalitou ošetřovatelské péče. Charakterizuji stáří, jeho etapy a projevy, vysvětluji pojem gerontologie a geriatrie. V praktické části práce sleduji vyhodnocení anonymního dotazníkového šetření, které mapovalo poskytování bezpečné zdravotní péče u seniorů v sociálních zařízeních a vedení ošetřovatelské …více
Abstract:
In the theoretical part of my thesis I followed up the aging issue, senior?s falls, prevention of them and nursing care quality. I characterize old age, its phases and expression, explain the concept of gerontology and geriatrics. In the practical part of my thesis I follow the result of anonymous questionnaire survey which mapped providing of safe medical care for seniors in social institutions and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2012
Zveřejnit od: 27. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Vladimíra Fremrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRŮCHOVÁ, Jana. Pády v seniorském věku. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií